การจัดการศึกษาในศตวรรษที่21

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่21  ในความคิดของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 3 ห้อง 3

ในศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่นๆ

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนี้เราจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เรายังไม่เคยเจอ    ครูจะเป็นคนที่จะเตรียมพาเราเผชิญกับอนาคตที่เราไม่รู้จักนี้ และที่สำคัญเราจะทำอย่างไรเพื่อเตรียมการสำหรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะพาเด็กทุกคนเดินทางไปสู่การเรียนรู้นี้ได้

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กของเราสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ เราจะทิ้งการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมออกไป เราจะแนะนำการปฏิวัติการศึกษาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนของเราแสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองออกมา

 • เราจะออกจากการเรียนรู้แบบเดิมๆที่จะต้องเรียนตามตาราง
 • เราจะแสดงให้เห็นถึงข้อดีของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนการเรียนรู้และการศึกษาแบบเดิม
 • เราจะเตรียมนักเรียนของเราให้ออกไปสู่ประชาคมโลกผ่านสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
 • เราจะสอนให้นักเรียนของเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การอธิบายกระบวนการค้นหาข้อมูลและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นข้อมูล
 • สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ออกจากกรอบหรือความคิดเดิมๆ
 • วิธีการเรียนการสอนของเราจะอยู่กับปัจจุบันแต่ก็จะเนื้อหาที่มีความหลากหลาย
 • ให้ได้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็ก
 • ให้เด็กได้เชื่อมต่อกับโลกนอกห้องเรียนและอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน
 • ห้องเรียนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาสาระวิชาผ่านประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 • การจัดการในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 จะจัดให้เด็กมีทักษะในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆ เข้าใจการทำงานเป็นกลุ่ม
 • รู้จักการคิดแก้ปัญหามีความรู้ความเข้าใจกับการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของเด็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นผู้สอนในศตวรรษที่ 21ควรนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทำให้เกิดความองค์รู้ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้สอน ผู้สอนจะสอนที่ไหน อย่างไร เมื่อไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องเรียนอย่างอดีต เพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนและนำไปประยุกต์ใช้กับความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนได้เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s